Thor Garion

Huge paladin wielding a Greathammer

Description:
Bio:

Thor er en foreldreløs som ble funnet på trappen av en kirke som tilhørte tilbedere av Torm, under oppveksten ble Thor opplært i Torms veier og han bestemte seg tidlig for å vie sitt liv til å tjene Torm i form av en Paladin. Under opplæringen ble Thor stadig vekk frustrert da han mente at ondskap må fordrives til enhver pris, mens hans Paladin kolleger mente at hvis man ikke bekjemper ondskap på riktig måte så er man ikke noe bedre selv. Hans kolleger og overordnede begynte etterhvert å se ned på Thor da de mente han ikke opprettholdt en Paladins æres kodeks slik den burde mens Thor følte at æres kodeksen hindret en Paladin i å gjøre den jobben han ble trent til.

En kveld da Thor satt og revurderte sitt kall mens han ba til Torm om et tegn på hva han skulle gjøre ble han kontaktet av en Paladin ved navn Edward Sterndust, Edward var en representant fra en gruppe Paladiner som kaller seg selv Gray Guards og som har et litt annerledes syn på hvordan å bekjempe ondskap enn en tradisjonell Paladin. Overbevist om at dette var et tegn fra Torm ble Thors tro på sin gud fornyet med en glød som aldri før og han ble innlemmet i Gray Guard ordenen.

Nå som Thor endelig hadde funnet sitt kall viste han en enorm framgang i treningen sin, og etter kort tid hadde han mestret alle utfordringene hans overordnede hatt satt imot han. Da det ble klart at de ikke hadde mer å lære han ble han sendt ut i verden for å fordrive ondskap.

Med sin trofaste drakkensteed Albion og hans enorme greathammer satt Thor ut på sitt eget personlige korstog for å fordrive ondskap til enhver pris!

Thor Garion

The Shacklebreakers JonJarrettNygren geirandersen88