The Shacklebreakers

Faerûn blir terrorisert av en rekke forsvinninger på tvers av sivilisasjoner og raser.
En gruppe drikkefrender arbeider med å nøste opp slavenettverket for å spore opp kreftene bak.
I deres vei står leiesoldater, magikere, yrkesmordere og monstre fra alle hjørner av Abeir-Toril, mystiske inevitables og en destruktiv drage som har bestemt seg for at de er allierte.