Journal - Trolljakt

Etter noe reising og bruk av portalen deres, kom gruppa tilbake til Amn. Presterådet (v/ høyestepresten av Mystra) ba dem om å vokte karavanene med flyktninger fra Silverymoon; flere har blitt angrepet av troll, men det virker som uvanlig mange har forsvunnet sporløst etter dette. Disse karavanene kan ha blitt den mest praktiske kilden til nye fanger de kunne ønsket seg.

Gruppa (nå med en dvergisk kompanjong) ble med en karavane fra Nashkel til Crimmor. De ble overfalt av fem troll i fjellene, og gjorde kort prosess med dem, men tok en i live. Med magisk hjelp sendte de ham løpende tilbake til basen; druiden fulgte etter ham i fugleform, mens de resterende fulgte flyktningene til Crimmor. Gjenforent med gruppa ledet druiden dem til leiren, der deres tidligere fange hadde blitt henrettet. Etter å ha overkommet troll og feller (i hovedsak ved hjelp av dvergen), kom de seg til et fangekammer der et par vanlige troll og et digert troll ventet på dem med en cleric av Cyric. Da det siste trollet falt et halvt minutt senere, teleporterte clericen seg vekk. Det skulle vise seg at han stakk av med det meste av verdi som hadde blitt plyndret fra fangene, men gruppa fant en ny signetring på det største trollet.

Journal - Trolljakt

The Shacklebreakers JonJarrettNygren JonJarrettNygren